Introduction

Bari Chanaparh means 'good journey' in Armenian, and that's precisely what we strive to ensure when it comes to our guests. We're a family business and it's important to us that you feel welcome to Armenia, as part of our family.

Services

We offer custom travel experiences in our GPS-equipped and metered vehicles, whether you simply wish to travel from the airport to  Yerevan, or go to the villages sightseeing.

We can arrange English speaking translators to guide you, or other languages if you need. Come and explore Armenia with us!

Contact

If you would like to arrange a tour or other services, please contact us by email barichanaparh2017@gmail.com, or by mobile at (+374) 98 939 056.

Ներածություն

Երբ խոսքը վերաբերում է մեր հյուրերին, մենք ձգտում ենք ապահովել նրանց բարի Ճանապարհը: Սա ընտանեկան բիզնես է, և մեզ համար կարևոր է, որ դուք զգաք ողջունված Հայաստանում, որպես մեր ընտանիքի մաս։

Ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք պատվերով ճամփորդական ծառայություններ մեր GPS-ով և հաշվիչներով ապահովված մեքենաներով, ձեր ցանկացած ուղղությամբ, կլինի ճանապարհորդություն օդանավակայանից Երևան, թե այցելություն շրջաններ տեսարժան վայրեր տեսնելու համար:
Մենք կարող ենք կազմակերպել անգլախոս թարգմանիչների առաջնորդումը ձեզ համար, կամ այլ լեզուներով, եթե հարկ լինի։ Եկե՛ք և ուսումնասիրեք Հայաստանը մեզ հետ։

Կապ

Եթե դուք ցանկանում եք կազմակերպել էքսկուրսիա կամ այլ ծառայություններ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստով barichanaparh2017@gmail.com, կամ բջջայինով՝ (+374) 98 939 056: