Origins: Discovery

Ծագումը: Բացահայտում

A story of human courage and our beginnings

Մարդկային արիության և մեր ծագման պատմությունը

 

 

 

 

 

 

 

Գլխավոր Կայքի քարտեզ Լրահոս Գրախոսություն Կապ մեզ հետ
   

Որդեգրիր մի գյուղ (ՈՄԳ) նախագիծը

Որդեգրիր մի գյուղ նախագիծը խոշոր դրամական նախագծերի մասին չէ, որոնք կարող են ենթակա լինել կոռուպցիայի: Այն հիմնականում միկրոծրագրերի մասին է, որոնցից շատերը կապված չեն կանխիկ գումարի հետ, և ուղիղ հարաբերություններ են սփյուռքի և գյուղերի միջև՝ համակարգված ձևով մոտենալով յուրաքանչյուր հայկական գյուղի:

Այն թափանցիկ, աուդիտի ենթարկվող և քայլ առ քայլ պայմանավորվածության մասին է, որ կառուցում է վստահություն, և լիովին վերահսկվում է Սփյուռքի ներկայացուցիչների կողմից` միացնելով Սփյուռքն իրենց երկրին:

Յուրաքանչյուր նախագծի բյուջե և ծրագրերի իրականացման ժամանակ ծախսված որևէ գումար պետք է հրապարակվի առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ յուրաքանչյուր առնչվող գյուղացու և սփյուռքահայության վերանայման համար: Սա համաձայն ՀՀ  գյուղապետարանի կանոնավոր բյուջեի համար ներկայիս օրենքի:

Սփյուռքից ակնկալվում է համակարգել աջակցությունն ընտրված գյուղին և նրա շրջակաքին, սակայն նրանց կողմից չի ակնկալվում ինքնուրույն ֆինանսավորում կամ օգնություն գյուղին: Սփյուռքն ուղղակի կապ է հաստատում մարդկանց և կազմակերպությունների հետ, որոնք միգուցե ի վիճակի են օգնել առավել խոցելի հայ գյուղացիներին, և տալ նրանց հույս ապագայի համար:

Բացի Սփյուռքի և հայ գյուղացիների միջև վստահությանը նպաստող ուղիղ հարաբերությունների արժեքից, Սփյուռքի որոշ անդամներ կարող են խրախուսվել իրականացնել անհատական բարեգործական աշխատանք կամ նույնիսկ վերադառնալ Հայաստան: Այլ պոտենցիալ օգուտները ներառում են`

  • գյուղի և Հայաստանի գովազդումը դոնոր երկրում,

  • դոնոր երկրի զբոսաշրջիկների և սփյուռքի ողջունումը գյուղում, և

  • Հայաստանի, նրա մշակույթի և ցեղասպանության ավելի լայն արժևորումը:

Որդեգրիր մի գյուղ (ՈՄԳ) հայեցակարգը ենթադրում է համակարգված մոտեցում վերջնական հաշվով ապահովելու սփյուռքի աջակցությամբ թե՛ մեծ, թե՛ փոքր գյուղերը: Նախատեսված է, որ ավելի մեծ գյուղերի գյուղապետերը պետք է համակարգեն ՈՄԳ-ի հաղորդակցությունն իրենց հարևանությամբ գտնվող փոքր գյուղերի հետ` նվազեցնելով ծանրաբեռնվածությունը Սփյուռքից: Դրա համար ՈՄԳ ցուցանակը, տեղադրված  խոշոր գյուղի մոտ ակնառու դիրքում, նշում է, որ որդեգրված են գյուղը և նրա շրջակայքը:

 

Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզեր

Արագածոտնի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր

 

Արագածոտնի, Արարատի և Սյունիքի մարզեր

Ստորև ներկայացված են գործողությունների օրինակներ, որոնք կարող են հաջորդականությամբ ձեռնարկվել Սփյուռքահայության ներկայացուցիչների (ՍՆ) և գյուղի ներկայացուցիչների կողմից (ԳՆ) :

Քայլ

Սփյուռք

Գյուղացիներ

1.

ՍՆ- համաձայնում է1 հովանավորել

ՈՄԳ ցուցանակի2 մոնտաժում գյուղում

2.

ՈՄԳ-ի կայքի մշակում

ԳՆ համաձայնում է հետևել ՈՄԳ համաձայնագրին

3.

Գյուղի գովազդում

Մշակել նախագծեր` օգտագործելով ձևանմուշը

4.

Նախագծերի գնահատում

Սփյուռքի բնակավայրի ստեղծում

5.

ՍՆ-ը հայտնում է ԳՆ-ին ընտրված նախագծերի մասին

ԳՆ-ը տեղեկացնում է գյուղացիներին

6.

Սփյուռքը արձագանքում է3 նախագծերին

Գյուղը խոսք է տարածում ՈՄԳ-ի մասին

7.

ՍՆ ուղղորդում է աջակցությունը ԳՆ-ին

ԳՆ-ը տեղեկացնում է նախագծի առաջընթացի մասին

8.

Հնարավոր ՍՆ-ի այցելությունը գյուղ

ԳՆ-ը տեղեկացնում է ՍՆ-ին նախագծի իրակականացման մասին

9.

ՍՆ-ը  տեղեկացնում է Սփյուռքին և դոնորներին

ԳՆ-ը կազմում է նոր նախագծեր

10.

ՍՆ-ը գնահատում է նոր նախագծերը

ԳՆ-ը կատարում է տարեկան հաշվետվություն մարզպետին

1 ՈՄԳ փորձի ընթացքում մեզ; իսկ փորձից հետո մարզպետին

2 Արգենտինայի ձևանմուշ, Կանադայի ձևանմուշ, Ֆրանսիայի ձևանմուշ, Վրաստանի ձևանմուշ, Գերմանիայի ձևանմուշ, Ռուսաստանի ձևանմուշ, ԱՄՆ-ի ձևանմուշ 

3 Խորհուրդ է տրվում յուրաքանչյուր միկրո-նախագիծ ղեկավարվի Սփյուռքի անդամի կողմից, և Սփյուռքի մեկ անդամ էլ վերահսկի բոլոր նախագծերի առաջընթացը

 

Մենք ցանկանում ենք տարածել ՈՄԳ-ն՝ ի նպաստ բոլոր գյուղական բնակավայրերի, այնպես որ Հայաստանի բոլոր 900 գյուղերն էլ ունենան համակարգող։

Ծիրան` Հայաստանի գյուղատնտեսության և Որդեգրիր մի գյուղ նախագծի խորհրդանիշը:

Նուռ` հնագույն գյուղի մշակաբույսերի և Ծագումը նախագծի խորհրդանիշը:

 

Որդեգրումներ

 

2018թ ՈՄԳ ծրագիր